1. Co to jest w ogóle energia potencjalna?

Energią potencjalną (Ep) nazywa się energię ciała, które pozostaje w spoczynku.

Rozróżniamy dwa typy energii potencjalnej: energię potencjalną grawitacji (ciężkości) - np. podniesiemy ciało na jakąś wysokość oraz energię potencjalną sprężystości, np. nakręcony zegar.

W tej części zajmiemy się energią potencjalną grawitacji.

2. Wyliczanie energii potencjalnej grawitacji.

Jaką energię potencjalną posiada ciało o masie m uniesione na wysokość h?

Energia potencjalna grawitacji ciała o masie m uniesionego na wysokość h jest równa pracy, jaką wykonamy unosząc to ciało ruchem jednostajnym na wysokość h.

Ep = W

Wykonana praca jest równa iloczynowi ciężaru ciała (mg) oraz przesunięcia, zatem wysokości h.

W = mgh

Zatem

Ep = mgh

Energia potencjalna grawitacji ciała jest równa iloczynowi masy tego ciała, przyspieszenia ziemskiego oraz wysokości, na jaką to ciało uniesione.

Powyższy wzór jest na energię potencjalną grawitacji.