Reakcjami jądrowymi nazywamy przemiany jąder atomowych, które spowodowane są ich wzajemnym oddziaływaniem albo ich oddziaływaniem z niewielkimi cząstkami. Sztuczne reakcje jądrowe dokonuje się bombardując tarczę zrobioną z jakiegoś stopu cząstkami o ogromnych energiach. Efekt reakcji uzależniony jest od typu bombardowanego izotopu i od energii bombardowanych go niewielkich cząsteczek.

Reakcja jądrowe możemy podzielić na:

1. Reakcje elastycznego rozproszenia cząsteczek na jądrach. W reakcjach tych bombardująca jądro cząsteczka ulega rozproszeniu ale nie tylko jądro ale także i sama cząsteczka nie zmienia swego stanu w czasie oddziaływania.

x - jądro izotopu

c - niewielka cząsteczka bombardująca

2. Reakcje nieelastycznego rozpraszania

Na skutek takiego oddziaływania cząstka może przekazać energię jądru atomowemu powodując przy tym, że przedostanie się ona na wyższy poziom energetyczny. Energię wzbudzania jądro jest w stanie wypromieniować np.: kwantu w procesie przejścia na niższy poziom energetyczny.

Jądro wzbudzone

Reakcje które prowadzą do pewnych przemian jądrowych. Na skutek tych reakcji jądro atomowe oraz bombardująca je cząsteczka powodują że zmienia się ich skład - tworzy się nowe jądro oraz nowa cząsteczka. W czasie reakcji zostaje pobrana albo oddana energia.

W reakcjach jądrowych zachowana jest liczba nukleonów i liczba ładunków.

A1+A2=A3+A4 - zasada zach. ilości ładunków

Z1+Z2=Z3+Z4

Przykłady sztucznych reakcji jądrowych na izotopie atomu:

Szczególnym typem reakcji jądrowych są reakcje rozszczepiania. Reakcje te polegają na bombardowaniu neutronami ciężkich jąder Uranu oraz Plutonu, w wyniku czego w rezultacie uzyskujemy 2 lżejsze o zbliżonych masach jądra z jednoczesną emisją paru neutronów.