Energia geotermalna to inaczej energia zgromadzona w gruntach, skałach oraz wypełniających szczeliny skalne wodach.

Źródło energii geotermalnej jest źródłem niewyczerpywalnym. Stale bowiem z wnętrza naszej planety dopływają nowe "porcje" ciepła.

Po raz pierwszy energię wnętrza Ziemi do produkcji prądu elektrycznego wykorzystano dopiero na początku XX wieku. Miało to miejsce we Włoszech. Od tamtego czasu to źródło energii staje się coraz powszechniejsze. Elektrownie geotermalne powstały m.in. na Islandii, Filipinach, w Stanach Zjednoczonych i Rosji.

Wody geotermalne o niższych temperaturach tj. od kilkudziesięciu do ponad 100 stopni, nie są wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej. Można je jednak wykorzystać w innych dziedzinach np. w ciepłownictwie, rolnictwie czy medycynie - do celów leczniczych.

I właśnie w czasach obecnych energię geotermalną wykorzystuje się na dużą skalę głównie do ogrzewania mieszkań. Tak jest np. we Francji, Niemczech, Włoszech czy Węgrzech.

Również w Polsce obecne są zasoby wód geotermalnych o temperaturze dochodzącej do 120 stopni. Zaczęto je wykorzystywać w celach ciepłowniczych. Obecnie na terenie Polski są cztery geotermalne zakłady ciepłownicze:

-w Bańskiej - Niżnej

- w Pyrzycach

- w Mszczonowie

- w Uniejowie.

Wód geotermalnych o niższych temperaturach (od kilkudziesięciu do ponad 100˚C) nie wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej, można je natomiast wykorzystać w ciepłownictwie, przemyśle, rolnictwie, hodowli ryb, a także w celach rekreacyjnych lub leczniczych. Energię wód geotermalnych o średnich temperaturach

Mimo, ze energia geotermalna jest naturalnym zasobem energetycznym to jej pozyskiwanie niestety nie jest ekologiczne. Przede wszystkim geopłyn emituje szkodliwe gazy, w szczególności siarkowodór.

Dlatego elektrownie geotermalne powinny być wyposażone w specjalne urządzenia pochłaniające ten gaz. Przez to wyprodukowanie energii elektrycznej nie jest już tanie.

Ponadto podczas parowania wody ze studni geotermalnych wydobywa się uran, który rozpadając się tworzy izotop radonu. Jest to również pierwiastek promieniotwórczy. Sam nie jest szkodliwy, ale w oskrzelach i płucach mogą osadzać się produkty jego rozpadu powodując uszkodzenia tych tkanek. Po wielu latach może dojść do rozwoju nowotworu płuc.

Na razie jednak nie ma idealnego rozwiązania technicznego, które pozwoliłoby na korzystanie z energii geotermalnej bez żadnych skutków ubocznych.