1. Analiza energii upadającego ciała.

jeśli ciało upada, wówczas jego energia potencjalna zmniejsza się (ponieważ wysokość się zmniejsza), natomiast energia kinetyczna wzrasta (ponieważ jego prędkość wzrasta). Dochodzi tu do zamiany energii potencjalnej w kinetyczną.

Zbadajmy teraz sumę Ep + Ek upadającego ciała w przeróżnych punktach wysokości, np. A, B i C.

|AC| = h

|AB| = |BC| = h / 2

Wnioski:

Suma energii potencjalnej oraz kinetycznej w punktach A, B oraz C jest identyczna.