Woda to związek chemiczny potrzebny każdemu żywemu organizmowi do życia. Są takie drobnoustroje, które egzystują bez dostępu tlenu, ale żaden organizm nie jest przystosowana do życia bez wody. Nie ma się co temu dziwić, bo przecież woda jest podstawowym składnikiem wszelkich istot żywych. Ilość wody (w %) w różnych organizmach przedstawia poniższa tabela:

ORGANIZM

  UDZIAŁ PROCENTOWY WODY

CZŁOWIEK

60%

GLONY

98%

MEDUZA

96%

SOCZYSTE OWOCE

90 –95%

LIŚCIE ROŚLIN

80-90%

DREWNO

50 do 60%

Gdyby nie woda, nie byłoby postępu cywilizacyjnego. Człowiek od zawsze osiedlał się tam, gdzie był dostęp do wody słodkiej. W dzisiejszych czasach, największa ilość wody jest zużywana przez rolnictwo oraz przemysł. Dla przykładu, na wyprodukowanie jednego tylko samochodu zużywa się blisko 380 tys. litrów, przy odzysku kilograma aluminium z rudy zużywa się około 8400 litrów, aby dochłodzić średnią elektrownię zużywa się w ciągu jednego dnia blisko 5 mln. litrów wody.

Powierzchnię Ziemi stanowią prawie że ¾ wody, w tym 97% stanowi woda słona, która jest niezdatna do picia, do nawadniania, nie można jej wykorzystać w przemyśle, ponieważ zawarte w wodzie sole wywołują korozję. 3% stanowi woda słodka, której większą część zawierają lodowce. Woda słodka nadaje się do eksploatacji i jest do niej łatwy dostęp, ale wynosi tylko 0,003% globalnych zasobów wody na kuli ziemskiej.

Na wodę jest ogromne zapotrzebowanie, ale człowiek nie potrafi w dobry sposób nią gospodarować. Ze względu na jej łatwą dostępność, cena wody jest bardzo niska, a to z kolei przyczynia się do jej marnotrawstwa.

Statystyczny Europejczyk zużywa około 140 litrów wody na dobę. Jest to zbyt dużo i aby zmniejszyć tak wysokie zużycie wody należy m.in.:

  • brać prysznic w zastępstwie kąpieli w wannie
  • nie zmywać naczyń pod bieżącą wodą
  • uszczelniać krany i toalety
  • podlewać ogrody deszczówką

Należy pamiętać o racjonalnym gospodarowaniu wodą, bo tylko w taki sposób zapobiegniemy w przyszłości pogarszaniu się jakości wody oraz wzrostowi jej ceny.