Poliamidy są to substancje krystaliczne, bezbarwne, ulęgają łatwo zabarwieniu. Zawierają w swojej budowie ugrupowanie -CO - NH -. Poliamidy typowe polimery krystaliczne. Poliamidy wytwarza się z gazu ziemnego, pochodnych węgla oraz ropy naftowej. Dają się łatwo barwić, trudno się ścierają, są wytrzymałe mechanicznie. Mogą ulec wydłużeniu nawet o 50% nim ulegną zerwaniu. Poliamidy topią się podczas palenia oraz gasną, gdy są wyjęte z płomienia. Poliamidy wykazują odporność na działanie rozpuszczalników organicznych, tj.: węglowodorów, chloroformu, alkoholi, ketonów, eterów, estrów. Poliamidy nie wykazują odporności na zasad oraz kwasów. Podczas spalania związki te wydzielają specyficzny zapach, który przypomina zapach spalonego rogu lub spalonych włosów. Podczas palenia płomień ma barwę niebieskawą.

Poliamidów są wykorzystywane w produkcji: kół zębatych, łożysk, części maszyn, rur ciśnieniowych, folii, żyłek wędkarskich, sztucznych kości, włókien.

Inną metodą uzyskiwania poliamidów jest polimeryzacja z otwarciem pierścienia laktamów. W wyniku tej reakcji otrzymujemy polikaprolaktam, czyli Nylon 6. Nylon 66 wykorzystywany jest do produkcji rajstop.

Włókna poliamidowe są produkowane na całym świecie pod następującymi nazwami handlowymi: enant, perlon, dederon (Niemcy), nylon (USA), kapron (Rosja), rilsan (Francja), ortalion (Włochy), nomex.