1. Reakcje z metalami:
  1. Przykładowe reakcje między metalami , a tlenem

2 Mg + O2 = 2 MgO

4 Na + O2 = 2 Na2O

4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3

 1. Przykładowe reakcje między metalami , a kwasami

2 Na + 2 HCl = 2 NaCl + H2

Mg + 2 HNO3 = Mg(NO3)2 + H2

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2

 1. Reakcje z tlenkami niemetali:
  1. Przykładowe reakcje między tlenkami niemetali, a tlenem

S + O2 = SO2

2 SO2 + O2 = 2 SO3

2 C + O2 = 2 CO

C + O2 = CO2

C + CO2 = 2 CO

2 CO + O2 = 2 CO2

 1. Przykładowe reakcje między tlenkami niemetali, wodą (tworzenia kwasów)

CO2 + H2O = H2CO3

SO2 + H2O = H2SO3

SO3 + H2O = H2SO4

N2O5 + H2O = 2 HNO3

N2O3 + H2O = 2 HNO2

NO + H2O = nie zachodzi, ten tlenek nie reaguje z wodą (jest obojętny)

 1. Przykładowe reakcje między tlenkami niemetali, a zasadami (tworzenie soli)

SO2 + 2 NaOH = Na2SO3 + H2O

P4O10 + 12 KOH = 4 K3PO4 + 6 H2O

CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + 2 H2O

 1. Reakcje z tlenkami metali
  1. Przykładowe reakcje między tlenkami niemetali, a tlenem

2 Cu2O + O2 = 4 CuO

2 PbO + O2 = 2 PbO2

4 FeO + O2 = 2 Fe2O3

 1. Przykładowe reakcje między tlenkami metali, a wodą (tworzenia wodorotlenków metali)

MgO + H2O = Mg(OH)2

K2O + H2O = 2 KOH

CaO + H2O= Ca(OH)2

Al2O3 + H2O= nie zachodzi, ten tlenek nie rozpuszcza się w wodzie

CuO + H2O = nie zachodzi, ten tlenek nie rozpuszcza się w wodzie

 1. Przykładowe reakcje między tlenkami metali, a kwasami (tworzenie soli)

CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O

Na2O + 2 HCl = 2 NaCl + H2O

Al2O3 + 6 HNO3 = 2 Al(NO3)3 + 3 H2O

3 CaO + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 3 H2O

 1. Reakcje rozkładu termicznego
  1. Soli:

CaCO3 = CaO + CO2

Al2(SO3)3 = Al2O3 + 3 SO2

 1. Wodorotlenków metali:

2 Al(OH)3 = Al2O3 + 3 H2O

Cu(OH)2 = CuO + H2O

 1. Reakcje zobojętniania ( między kwasami, a zasadami)

NaOH + HCl = NaCl + H2O

2 KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2 H2O

2 H3PO4 + 3 Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + 6 H2O

3 HNO3 + Fe(OH)3 = Fe(NO3)3 + 3 H2O