Gr. wodorotlenków (OH) wartościowość (I)

Wodne roztwory zasad i soli nazywamy elektrolitami (przewodzą prąd elektryczny)

Powstawanie wodorotlenków

-pierwiastek metalu z 1 lub 2 grupy reaguje s wodą dając wodorotlenek i gazowy azot,

Np. 2Na+2H2O->2NaOH+H2 Ca+2H2O->Ca(OH)2+H2

-tlenek metalu z 1 lub 2 grupy op. Berylu i magnezu reaguje z wodą dając tylko wodorotlenek, np. BaO+H2O->Ba(OH)2

CaO + H2O -> Ca(OH)2 + E

Wapno palone wapno gaszone energia

reakcja egzotermiczna

Mg + H2O ->MgO+H2 Powstawanie wodorotlenku

(Para wodna) magnezu w 2 procesach

Mg+H2O->Mg(OH)2

-wodorotlenki pozostałych metali otrzymujemy w reakcji podwójnej wymiany między rozpuszczoną solą tego metalu, a mocnym roztworem wodorotlenku sodu lub potasu np. CuCl2+2NaOH Cu(OH)2+2NaCl ;

FeCl3+3NaOH->Fe(OH)3+3NaCl

Strzałka w dół oznacza że coś jest osadem

Właściwości wodorotlenku sodu NaOH

-ciało stałe, barwa biała,

higroskopijne właściwości (wchłania wodę)

-używane w postaci granulek, wodorotlenek sodu rozpuszcza się w wodzie przy czym wydziela się ciepło

Produkty otrzymywane dzięki Ca(OH)2 : woda wapienna(służy do wykryw. CO2), wodorotlenek wapnia, zasada wapienna wapno gaszone, mleko wapienne, ciasto wapienne

Wodorotlenek amonu: NH4 gr. Amonowa wart.(I)

NH4Cl+NaOH NH3+NaCl+H2O

NH3+H2O->wodorotlenek amonu-NH4OH

wodorotlenek amonu-NH3 H2O