Bilansowanie równań to bardzo ważne zagadnienie. Na czym polega?

Wyobraźmy sobie, że za pomocą syntezy wodoru (H) i tlenu (O) chcemy uzyskać tlenek wodoru (wodę, H2O). Jak wiemy, wodór oraz tlen łączą się w dwuatomowe cząsteczki i praktycznie nie występują w innej postaci. Zapiszmy równanie:

H2 + O2 → H2O (równanie się teraz nie zgadza)

Po lewej stronie równania mamy 2 atomy wodoru i 2 atomy tlenu, zaś po prawej 2 wodoru i tylko 1 tlenu. Musimy zbilansować równanie poprzez dodanie atomu tlenu tam, gdzie go brakuje (po prawej stronie). W tym przypadku, musimy podwoić liczbę cząteczek wody, a więc:

H2 + O2 → 2H2O (równanie się teraz nie zgadza)

Teraz, po lewej stronie mamy wciąż 2 atomy wodoru i 2 atomy tlenu, ale za to po prawej 4 atomy wodoru i 2 tlenu. Wobec tego, musimy zwiększyć liczbę atomów wodoru po lewej stronie do 4:

2H2 + O2 → 2H2O (równanie się teraz zgadza)

Po lewej stronie mamy 4 atomy wodoru i 2 atomy tlenu, po prawej też 4 wodoru i 2 tlenu, więc wszystko się zgadza. Równanie zostało zbilansowane. Czyli, jeżeli chcemy uzyskać wodę w wyniku syntezy wodoru i tlenu, potrzebujemy 2H2 i O2

Rozważmy inny przykład, uzyskiwanie tlenku chloru(VII), czyli Cl2O7, w wyniku syntezy chloru i tlenu:

Cl + O2 → Cl2O7

1 atom chloru i 2 atomy tlenu → 2 atomu chloru i 7 atomów tlenu

Potrzebujemy parzystą ilość atomów tlenu (bo tlen występuje w dwuatomowych cząsteczkach) po prawej stronie, więc:

Cl + O2 → 2Cl2O7

1 atom chloru i 2 atomy tlenu → 4 atomy chloru i 14 atomów tlenu

Teraz już tylko wyrównujemy atomy z lewej strony:

4Cl + 7O2 → 2Cl2O7

4 atomy chloru i 14 atomów tlenu → 4 atomy chloru i 14 atomów tlenu

Gotowe! Równanie zostało zbilansowane!