TABELA FORM CZASOWNIKOWYCH w stronie czynnej

Koniugacja I

temat na -a

Koniugacja II

temat na -e

Koniugacja III

temat na spółgł.

Koniugacja IV

temat na -i

Indicativus

Praesens

oznajmiam, mówię

nunti-o

nuntia-s

nuntia-t

nuntia-mus

nuntia-tis

nuntia-nt

upominam

mone-o

mone-s

mone-t

mone-mus

mone-tis

mone-nt

czytam

leg-o

leg-i-s

leg-i-t

leg-i-mus

leg-i-tis

leg-u-nt

karzę

puni-o

puni-s

puni-t

puni-mus

puni-tis

puni-u-nt

Imperfectum

mówiłem

nuntia-ba-m

nuntia-ba-s

nuntia-ba-t

nuntia-ba-mus

nuntia-ba-tis

nuntia-ba-nt

upominałem

mone-ba-m

mone-ba-s

mone-ba-t

mone-ba-mus

mone-ba-tis

mone-ba-nt

czytałem

leg-e-ba-m

leg-e-ba-s

leg-e-ba-t

leg-e-ba-mus

leg-e-ba-tis

leg-e-ba-nt

karałem

puni-e-ba-m

puni-e-ba-s

puni-e-ba-t

puni-e-ba-mus

puni-e-ba-tis

puni-e-ba-nt

Futurum I

będę mówił

nuntia-b-o

nuntia-b-i-s

nuntia-b-i-t

nuntia-b-i-mus

nuntia-b-i-tis

nuntia-b-u-nt

będę upominał

mone-b-o

mone-b-i-s

mone-b-i-t

mone-b-i-mus

mone-b-i-tis

mone-b-u-nt

będę czytał

leg-a-m

leg-e-s

leg-e-t

leg-e-mus

leg-e-tis

leg-e-nt

będę karał

puni-a-m

puni-e-s

puni-e-t

puni-e-mus

puni-e-tis

puni-e-nt

Perfectum

oznajmiłem

nuntiav-i

nuntiav-isti

nuntiav-it

nuntiav-imus

nuntiav-istis

nuntiav-erunt

upomniałem

monu-i

monu-isti

monu-it

monu-imus

monu-istis

monu-erunt

przeczytałem

leg-i

leg-isti

leg-it

leg-imus

leg-istis

leg-erunt

ukarałem

puniv-i

puniv-isti

puniv-it

puniv-imus

puniv-istis

puniv-erunt

Imperativus

nuntia - oznajmij

nuntiate - oznajmijcie

mone - upomnij

monete -upomnijcie

lege- czytaj legite - czytajcie

puni - ukarz

punite - ukarzcie

Infinitivus

Praesens

nuntia-re

oznajmiać

mone-re

upominać

leg-e-re

czytać

puni-re

karać

Perfectum

nuntiav-isse

że oznajmiłem

monu-isse

że upomniałem

leg-isse

że przeczytałem

puniv-isse

że ukarałem