gra

1 dzeidzicznej zmiennosci

rna aminokwasow pojedynczej podwojnej

deoksyryboza ryboza tymina uracyl reszta kwasu fosforowego

4 tyminą cytozyną

2 4 6 

haploidalna a diploidalna c

zygota46 plemnik 23

mitoza umozliwia regeneracje tkanek

mitoza umozliwia wzrost organizmu

10  1b 2c 3a 4d

11 12 1 100 2 100 3 50 50

13 c 14 3i4 15 a mm