Ewolucją nazywamy szereg procesów, przebiegających bardzo powoli, w wyniku których dochodzi do zmiany budowy oraz innych cech osobniczych, których rezultatem jest powstanie nowych gatunków.

O ewolucji możemy wnioskować na podstawie tzw. dowodów ewolucji.

Zaliczamy do nich:

- skamieniałości ( trylobity, amonity ),

- pośrednie formy, które posiadają charakterystyczne dla kilku różnych organizmów cechy ( ichtiostega,

praptak),

- relikty ( są to gatunki pozostałe jako jedyne z grup występujących bardzo dawno na Ziemi, przykładem takich stworzeń jest Latimeria chalumnae),

- podobieństwa wśród żyjących obecnie gatunków.

Głównymi założeniami teorii ewolucji Darwina są:

- organizmy rodzą więcej potomstwa niż jest w stanie przeżyć,

- organizmy cechuje zmienność genetyczna,

- w przyrodzie występuje dobór naturalny,

- gatunki nowe ujawniają się na skutek izolacji.

Narządami analogicznymi nazywamy podobne pod względem funkcjonowania i spełnianej roli struktury.

Narządy homologiczne to struktury, które pomimo odmiennego planu budowy oraz odmiennej funkcji mają to samo pochodzenie i zbudowane są według identycznego planu.

Zmienność dzielimy na :

- środowiskową

Wpływa na nią tryb życia a także warunki środowiskowe.

- genetyczną

Źródłem tej zmienności są zapłodnienie, mutacje, mejoza.

Zmienność nieciągła- jedna cecha może występować w kilku odmianach, przykładem na zmienność nieciągłą są grupy krwi.

Zmienność ciągła - dana cecha przyjmuje różne wartości, mieszczące się jednak w zakresie postaci skrajnych.

Przebieg ewolucji jest nieustanny. Przykładami są:

-Melanizm przemysłowy- jest to zmiana ubarwienia, która występuje u krępaka brzozowego.

-Oporność bakterii na antybiotyki.

Aby powstał nowy gatunek konieczna jest bariera izolacyjna, którą poprzedza bariera geograficzna.

Zaczątki życia pojawiły się około 4 miliardy lat temu. Pojawienie się pierwszych zwierząt na Ziemi miało miejsce blisko 650 tyś lat temu. Pierwsze kręgowce pojawiły się mniej więcej 380 tyś lat temu. Pojawienie się pierwszych gadów miało miejsce 265 milionów lat temu. Około 5 milionów lat temu powstały pierwsze człekokształtne istoty.