Ewolucja jest to proces stopniowych i powolnych zmian dotyczący budowy ciała, sposobu życia osobników jednego gatunku prowadzący do powstania nowego organizmu.

Ewolucję potwierdzają dowody:

a) bezpośrednie:

  • skamieniałości
  • ogniwa pośrednie
  • relikty, czyli żywe skamieniałości

b) pośrednie:

  • narządy szczątkowe
  • jednośc budowy i funkcjonowania
  • rozmieszczenie organizmów na kuli ziemskiej
  • struktury homologiczne i analogiczne

BEZPOŚREDNIE:

1. SKAMIENIAŁOŚCI to szczątki i ślady działalności organizmów zachowane w osadach skorupy ziemskiej (lub bursztyny). Tworzą się one jedynie wtedy, gdy rozkład ciała jest z jakiegos powodu niemożliwy.

2. OGNIWA POŚREDNIE to organizmy łączące w sobie cechy dwóch różnych grup.

3. RELIKTY, CZYLI ŻYWE SKAMIENIAŁOŚCI to gatunki organizmów przypomiające te sprzed wielu lat, które przetrwały do dzisiaj (np. dziobaki).

 

POŚREDNIE:

1. NARZĄDY SZCZĄTKOWE to ślady w postaci narządów szczątkowych nie odgrywające roli u współcześnie żyjących organizmów.

2.  JEDNOŚC BUDOWY I FUNKCJONOWANIA polega na podobieństwu chemicznym organizmów i tym, że poszczególne królestwa organizmów mają podobny plan budowy komórek i typów tkanek.

3. ROZMIESZCZENIE ORGANIZMÓW NA KULI ZIEMSKIEJ - czasami duże grupy organizmów na jednym obszarze wymierają, a na innym udaje im się przeżyć.

4. STRUKTURY HOMOLOGICZNE I ANALOGICZNE

Homologia to podobieństwo budowy narządów, ich układu lub przebiegu procesów życiowych u gatunków pochodzącyh od wspólnego przodka.

Analogia to podobieństwo budowy narządów, ich układu lub przebiegu procesów życiowych u niespokrewnionych ze sobą gatunków.