W Polsce występuje kilka regionów o zwiększonym stopniu zanieczyszczenia środowiska. Obszary takie mogą być groźne dla zdrowia ich mieszkańców. Przykładem takiego regionu jest Legnickie Zagłębie Miedziowe.

Przemysł wydobywczy emituje wiele różnych ksenobiotyków, także metali ciężkich takich jak ołów i kadm, co wpływa na jakość i czystość żywności produkowanej i spożywanej na tym obszarze. Metale te są szczególnie niebezpieczne dla dzieci i młodzieży u których mogą powodować trwałe zmiany strukturalne w rozwijających się narządach i tkankach. Z tego powodu bardzo istotne jest prowadzenie ciągłego monitorowania stanu środowiska w rejonie LZM, a także wdrożenie programów prewencyjnych zwłaszcza wśród dzieci na monotonnej diecie, np. w państwowych domach dziecka.

Kolejnym zagrożeniem jest wydzielanie metanu i innych gazów kopalnianych przez kopalnie węgla kamiennego znajdujące się w województwie. Gazy te są przyczyną efektu cieplarnianego i innych niekorzystnych zjawisk. Aby zapobiec ich wpływowi na środowisko na terenie wokół kopalni sadzi się drzewa, które pochłaniają dwutlenek węgla. Są też plany przemysłowego odgazowywania kopalń na Śląsku.

Niebezpieczne dla zdrowia mieszkańców dolnego śląska (i nie tylko) mogą okazać się także coraz powszechniejsze okna z PCV. Do ich produkcji używa się toksycznych związków zawierających metale ciężkie, nie tylko ołów i kadm, ale także kobalt i tytan (używane do barwienia). Oprócz zagrożeń ekologicznych związanych z procesem wytwarzania plastikowych okien należy też zdać sobie sprawę z konsekwencji pożaru w mieszkaniu wyposażonym w takie okna. Wydzielające się wtedy trujące gazy i związki mogą być bardzo groźne dla zdrowia i życia.

Jednym z miast leżącym w obrębie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego jest Głogów. Główną przyczyną degradacji środowiska w tym obszarze jest wydobywanie i przetwórstwo rud miedzi. Ponadto inne zakłady przemysłowe, przestarzałe ciepłownictwo, a także komunikacja nie pozostają bez wpływu na stan środowiska naturalnego miasta i jego okolic.

Lepiej z zagrożeniami ekologicznymi radzi sobie Lubin. Dzięki zaangażowaniu władz udało się rozwinąć sieć centralnego ogrzewania i zlikwidować szkodliwe piece węglowe z wielu mieszkań, a z krajobrazu zaczęły znikać dymiące kominy. Wiele kotłowni lokalnych zmodernizowano i zastosowano w nich bardziej ekologiczny gaz zamiast węgla. Zakłady przemysłowe również przyłączyły się do programu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w Lubinie. Takie działania należy sukcesywnie wprowadzać nie tylko w Lubinie, ale także na całym obszarze dolnego śląska.