1. Jama ustna- początek przewodu pokarmowego, znajdują się w niej: język, gruczoły ślinowe i zęby. Następuje wstępna obróbka pokarmu i trawienie enzymem- amylazą. Formowanie kęsów.
  2. Gardło- połykanie kęsów, dzięki mięśniówce.
  3. Przełyk- przesuwanie kęsów w kierunku żołądka dzięki skurczów mięśni.
  4. Żołądek- odcinek, w którym dzięki sokom trawiennym i enzymom, następuje trawienie pokarmu, skurcze żołądka powodują przesuwanie w stronę jelita.
  5. Dwunastnica- jest początkowym odcinkiem jelita cienkiego, dalszy etap trawienia, ujście dwóch gruczołów: wątroby i trzustki.
  6. Jelito cienkie- jego powierzchnia jest znacznie zwiększona dzięki obecności kosmków jelitowych. Następuje w nim wchłanianie substancji odżywczych do krwiobiegu.
  7. Jelito grube- wchłanianie wody, formowanie kału, gniciefermentacja.
  8. Jelito ślepe- uchyłek jelita grubego, w którym znajduje się flora bakteryjne rozkładająca celulozę, zwierzęta nie potrafią samodzielnie trawić celulozy.
  9. Odbytnica- gromadzenie nie strawionych resztek pokarmowych( kału) tuż przed opróżnieniem.