W organizmie człowieka występują dwa układy naczyniowe:

 • układ krwionośny (zamknięty)
 • układ limfatyczny (otwarty)

Oba te układy wzajemnie się uzupełniają, jednaki ich funkcja jest nieco inna. Ich wspólna cecha jest posiadanie naczyń oraz płynu, który krąży w tych naczyniach.

Układ krwionośny

Krew wprowadzana jest w ruch przez serce w zamkniętym systemie naczyń krwionośnych. Rozróżnia się trzy rodzaje naczyń krwionośnych:

 • tętnice - odprowadzają krew z serca do tkanek, mają grube, mocne ściany bo krew płynie w nich pod dużym ciśnieniem,
 • żyły - odprowadzają krew z tkanek do serca, mają cienkie ściany, na całej długości posiadają zastawki zapobiegają cofaniu się krwi,
 • naczynia włosowate - są to drobne naczyńka, które odgałęziają się od najdrobniejszych tętnic i żył.

W organizmie krew krąży dwoma zamkniętymi obiegami:

 • dużym,
 • małym (płucnym).

Obieg duży - rozpoczyna się w lewej komorze serca, skąd krew z tlenem wypływa przez zastawkę półksiężycowatą do aorty. Od aorty odbiegają rozgałęzienia, które też się rozgałęziają na tętnice o coraz mniejszych średnicach. Najmniejsze z nich to naczynia włosowate oplatające wszystkie tkanki organizmu. Pełną one bardzo ważna funkcję ponieważ to w nich zachodzi wymiana substancji. Po przejściu przez wszystkie narządy, naczynia włosowate łączą się w naczynia o coraz większych średnicach, noszących nazwę żył. Żyły tworzą coraz większe naczynia. Do prawego przedsionka serca wchodzi żyła główna górna odprowadzająca krew z kończyn górnych i głowy oraz żyła główna dolna odprowadzająca krew z pozostałych części ciała.

Obieg mały (płucny) - rozpoczyna się w prawej komorze serca skąd krew pompowana jest do pnia płucnego, który rozgałęzia się na drobniejsze tętniczki. Tworzę one sieć naczyń włosowatych oplatając pęcherzyki płucne. W pęcherzykach dochodzi do wymiany gazowej, tzn. do pobrania tlenu i oddania dwutlenku węgla. Następnie naczynia włosowate łączą się w naczynia o większej średnicy. Z nich powstają cztery żyły płucne, które prowadzą krew natleniona do lewego przedsionka serca.

Układ wrotny - krew przechodząca z żołądka, śledziony, jelit, trzustki zbierana jest przez pień płucny zwany żyłą wrotną. Żyła ta dochodzi do wątroby, gdzie rozgałęzia się na siatkę naczyń włosowatych. Odprowadza ona do wątroby składniki pokarmowe, które następnie wątroba przetwarza i magazynuje. Po przepłynięciu przez wątrobę, krew żyłami wątrobowymi odprowadzana jest do żyły głównej dolnej i żyły głównej górnej, które uchodzą do prawego przedsionka serca.

Układ limfatyczny

Jest to układ otwarty tzn. że drobne naczynia limfatyczne otwierają się bezpośrednio do przestrzeni międzykomórkowej.

Składa się z:

 • naczyń limfatycznych (zwanych chłonnymi) - mają cienkie ściany, grupują się w większe naczynia, które podobnie jak żyły maja zastawki zapobiegające cofaniu się krwi,
 • węzłów limfatycznych - usuwają z przepływającej limfy szkodliwe substancje oraz wytwarzają niektóre białe ciałka krwi.

Do tego układu zalicza się też: węzły chłonne, migdałki, szpik kostny, grasicę, śledzionę.

Układ limfatyczny pełni funkcję:

 • odpornościową - w węzłach limfatycznych powstają niektóre typy leukocytów ( białych krwinek),
 • odprowadzającą - odprowadza zebraną limfę do krwi,
 • neutralizującą - zobojętnia ciała, które są obca dla organizmu.

W naczyniach limfatycznych krąży limfa inaczej chłonka. Jest to płyn o lekko żółtawym zabarwieniu, którego głównym źródłem jest przesącz z osocza krwi, wydzieliny komórek oraz przewodu pokarmowego. Dzięki odpowiedniej budowie ścian naczyń limfatycznych, limfa płynie od przestrzenia międzykomórkowej przez naczynia limfatyczne włosowate, węzły chłonne, pnie limfatyczne aż do żył. Siec naczyń chłonnych jest bardzo rozgałęziona. Tworzą je duże pnie limfatyczne, drobne naczynia limfatyczne oraz naczynia włosowate. Pnie limfatyczne zbierają limfę z mniejszych naczyń i odprowadzają ją do żył.

Duże pnie limfatyczne:

 • piersiowy - zbiera limfę z kończyn dolnych, jamy brzusznej, lewej kończyny górnej, lewej części klatki piersiowej, szyi, głowy a następnie prowadzi limfę do lewej żyły podobojczykowej, a ta do żyły głównej górnej,
 • przewód limfatyczny prawy - zbiera limfę z prawej kończyny górnej, lewej części klatki piersiowej, szyi, głowy i następnie uchodzi do prawej żyły podobojczykowej.