Jak podaje encyklopedia internetowa WIEM alergia to: niewspółmierna, nadmierna do bodźca, nieprawidłowa reakcja ustroju na specyficzny alergen (związek uczulający dany organizm). Przyczyny wytworzenia się alergii nie są znane do końca, jednakże są wynikiem zarówno czynników dziedzicznych jak i środowiskowych (np. rodzaj karmienia i skład spożywanych pokarmów w czasie wczesnego dzieciństwa, kontakt z toksycznymi związkami).

Alergia polega na nietypowej odpowiedzi układu immunologicznego (odpornościowego), z dodatkowym włączeniem elementów komórkowych oraz swoistych przeciwciał (zwykle E klasy). Zwykle pierwsza styczność z alergenem nie daje odpowiedzi alergicznej

( przykładowo: ataku astmy); następuje ona w momencie ponownego kontaktu z uczulaczem. Wyróżniamy cztery rodzaje alergicznych reakcji patrząc na mechanizm interakcji pomiędzy alergenem a przeciwciałami lub limfocytami uczulonymi z których 3 następują natychmiast, zaś czwarty ( tzw. nadwrażliwość późnego typu), może rozwinąć się nawet po czasie kilkudziesięciu godzin. Termin alergia wprowadzony został 1906 przez C.J. von Pirqueta.

Wielu naukowców sądzi, iż w czasie najbliższych lat kwestia alergii i problemów z nią związanych wzrośnie niewyobrażalnie i osiągnie status globalnego zagrożenia. Dziś problem alergii dotyka aż 28% polskich gospodarstw i ta tendencja jest wzrostowa. Alergia dotyczy znacznie rzadziej mężczyzn n iż kobiet, w kraju aż 67% uczuleniowców to przedstawicielki płci pięknej. Zapadają na nią dużo częściej młodzi ludzie w przedziale wiekowym 15 -29 lat. Z licznych badań wynika także, to że więcej niż jedna czwarta alergików stanowią to mieszkańcy wsi, zatem cierpią na chorobę uczuleniową rzadziej. Najbardziej zagrożeni alergią są mieszkańcy aglomeracji miejskich.

Przyczyn wytworzenia się alergii -choroby, rozwijającej się dopiero od przełomu wieku XIX i XX - jest kilka. Należą tutaj między innymi: za duża sterylizacja w codziennym życiu - w otaczającym zewsząd nas świecie (dzięki rozwojowi medycyny i techniki ) coraz mniej mamy kontaktów z naturalnymi związkami, przez co odzwyczajamy i usypiamy nasz system immunologiczny. W konsekwencji, w momencie kontaktu naszego ustroju ze związkiem obcym, niekoniecznie szkodliwym antygenem, zachodzi nietypowa silna reakcja na niego. Następną przyczyną powstawania uczuleń jest ogromna ilość związków organicznych, które wprowadzamy do naszego organizmu. Konserwanty, emulgatory, zagęszczacze czy sztuczne barwniki, powodują zachwianie niektórych podstawowych funkcji ustroju, w tym funkcji odpornościowych.

Alergenami, czyli uczulającymi substancjami są między innymi: pyłki drzew, traw, sierść zwierząt, pokarmy, kosmetyki, metale, leki, puch, kurz. Najbardziej powszechnymi alergenami są pyłki roślin, bo stanowią około 70% przypadków. Obecnie wyróżnia się około 20.000 pozycji. Zwykle wdychamy alergeny, lecz dostają się też do ustroju przez skórę (alergia kontaktowa) oraz przewód pokarmowy (pokarmowa alergia).

Alergia może być przyczyna powstawania licznych niebezpiecznych chorób jak obrzęk krtani a więc strun głosowych, całej głośni, może zablokować szczelnie dostęp powietrza, co grozi uduszeniem Jeśli alergikiem jest jedno z rodziców , to istnieje 25% szansa że potomek także będzie uczuleniowcem. Jeśli oboje, matka i ojciec będą alergikami to ta szansa wzrośnie do 80%.

Czas trwania alergii jest uzależniony przede wszystkim od rodzaju substancji uczulającej oraz wrażliwości organizmu na dany alergen. Przykładowo zmiany skórne trwają kilka dnia, ale mogą też utrzymywać się przez kilka miesięcy.

Najprostszym sposobem jest zrobić sobie testy alergiczne. Najpowszechniejsze są tzw. testy skórne, które polegają na wszczepianie pod skórę niewielkiej ilości znanych alergenów. W miejscu substancji która nas uczula w dość krótkim czasie pojawi się zaczerwienienie. Koszt takiego test to około 1-2,50 zł. Za jeden alergen. Takich testów nie stosuje się u dzieci, które nie skończyły jeszcze 3 lat. Jeśli skórne testy nie dały jednoznacznych wyników, wówczas dokonuje się tzw. Testów prowokacyjnych, polegających na wdychaniu alergenu lub wkraplaniu danego związku do oka czy nosa. Najbardziej kosztowne jest badanie obecności przeciwciał na dany alergen obecnych we krwi, bo ich cena wynosi około 25-40 zł. Za jedną substancję uczulającą

Każde uczulenie należy leczyć, ale kuracja ta jest jednak długotrwała i nie zawsze skuteczna. W zwalczaniu alergii pochodzenia roślinnego najskuteczniejsze jest pobranie w zastrzykach, zwykle 5 tzw. szczepów odczulających. Kuracja ta powinna być przeprowadzona jeszcze przed rozpoczęciem się okresu pylenia roślin. Zabiegi te są przeprowadzane zwykle kilka razy na rok, przez 3-4 lata. W Polsce cena takiej szczepionki wynosi 15 zł. A z importu około 50 zł. Aby zapobiec wystąpieniu alergii u dziecka, którego rodzic jest alergikiem, należy w czasie ciąży unikać kontakty z uczulaczem, planować przyjście dziecka w miesiącach zimowych, długo karmić go piersią i bardzo ostrożnie wzbogacać jadłospis malca.