1. Obszary zaburzeń
  2. Percepcje:

Autyzm – odbiór nadmiaru pojedynczych wrażeń z trudnościami ich łączenia, lęk przed nadmiarem chaotycznych bodźców – unikanie wrażeń, obronność percepcyjna

Schizofrenia – urojenia wzrokowe, słuchowe, dotykowe, np. odczuwanie czy postrzeganie nieistniejących ran na ciele; słyszenie głosów: monologi, dialogi, głosy udzielające wskazówek – podszepty

  1. Mowy

Autyzm - Skąpa lub brak, pozbawiona ekspresji, wydawanie dziwnych dźwięków np. chrząkanie, kwakanie, nieprawidłowości gramatyczne. Odlegle skojarzenia i wypowiedzi sprawiające wrażenie nieadekwatnych.

Schizofrenia - Na początku obecna, wraz z rozwojem choroby stopniowa utrata mutyzmu albo wzmożony pęd do mówienia, wypowiedzi nie na temat, nie nawiązujący rzeczywistości

  1. Emocje

Autyzm - nienormalne przywiązanie do przedmiotów, trudności tworzenia więzi z ludźmi i brak przywiązania do osób, intensywne lęki - poczucie zagrożenia, stany paniki  z powodu drobnych zmian

Schizofrenia - płaskość agentów, odosobnienie, lekowe rozstrojenie z powodu myśli urojeniowych, także i dlatego wrogość, agresja, stany podniecenia; stany obniżonego nastroju

  1. Myślenie

Autyzm - opóźnione; trudności rozumienia zależności, tworzenia metareprezentacji, niedorozwój teorii umysłu, uporczywe trzymanie się jednego problemu

 Schizofrenia - głośne, natrętne myśli, zablokowanie myśli, zaburzenia płynności skojarzeń, powierzchniowe zainteresowanie sprawami abstrakcyjnymi - zaskakujące wnioskowania; potem czynności intelektualne zahamowanie lub ich rozpad

  1. Zachowanie społeczne

Autyzm - niezdolność rozumienia społecznych sytuacji, nieumiejętność autoreprezentacji  i dwustronnej wymiany z partnerem; preferowanie bycia w samotności

Schizofrenia - osłabienie zainteresowań, dążeń, ambicji; utrata kontaktu z otoczeniem, chłód i obcość w interakcjach, pozostawanie wśród innych samotnych, jednak bez dążenia do izolacji

  1. Początek, pierwsze objawy

Autyzm - przed trzydziestym miesiącem życia

Schizofrenia  - po ukończeniu trzech lat