Autyzm

  1. Autyzm
  • Specyficzny zespół poważnych zaburzeń rozwojowych dziecka charakteryzujący się następującą triadą objawów:
  1. Zaburzenia więzi międzyludzkich (brak świadomości egzystencji i uczuć innych ludzi)
  2. Zaburzenia komunikacji i fantazji
  3. Ograniczony repertuar aktywności i zainteresować (stereotypie)

 

  1. Skala autyzmu
  • 0,6 % populacji Unii Europejskiej dotkniętych jest autyzmem (5 mln)
  • Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu – 2 kwiecień
  • W Polsce około 30 tys. Osób z autyzmem
  • 1/300 mieszkańców