1. Zespoły psychozo podobne
  • Zespoły Borderline – psychozo podobne zespoły strachu, lęk przed odrzuceniem, trudności w relacjach interpersonalnych
  • Psychoza symbiotyczna – brak zróżnicowania w obrębie „ja - inni” (postać bierna – podporządkowanie, postać czynna - panowanie)
  • Zespół hospitalizacyjny: nagłe przerwanie kontaktu z matką
  • Zespół deprywacyjny: zaburzenia rozwoju psychoruchowego dziecka związane z brakiem opieki i miłości wskutek utrzymującej się nieobecności matki

Trzy fazy:

1 faza protestu – 1 dzień

2 faza rozpaczy – 6-9 dni

3 faza wyparcia – pojawia się po dwóch tygodniach