Podział całej komórki odbywa się tak, żeby nowopowstałe komórki posiadały po tyle samo materiału genetycznego. Podział składa się z kario- i cytokinezy. Pierwszy proces zakłada podział samego jądra, natomiast drugi z nich - dzieli cytoplazmę. Samo dzielenie jądra może odbywać się mitotycznie, amitotycznie lub mejotycznie.

Mitoza:

Najpierw musi dojść do zdwojenia ilości materiału genetycznego i dopiero wtedy zaczyna się etap zwany profazą. Jądro przygotowuje się do podziału. Następuje całkowita redukcja otoczki jądrowej oraz jąderka, a z mikrotubul tworzone jest wrzeciono kariokinetyczne. Substancja chromatynowa ulega przekształceniu w chromosomy.

Kolejny etap - metafaza charakteryzuje się przemieszczaniem chromosomów do równika i podziałem na chromatydy.

W anafazie chromatydy są przyciągane do biegunów za sprawą kurczących się nici wrzeciona. Tak powstają chromosomy potomne. Tworzy się także wrzeciono cytokinetyczne, które jest konieczne do podzielenia się cytoplazmy.

W telofazie chromosomy potomne zaczynają formować jądra potomne, odtwarzają się błony jądrowe oraz jąderka.

W wyniku mitozy tworzą się dwie nowe komórki - takie same jak komórka macierzysta.

Amitoza:

Przez przewężanie się jądra po środku - następuje rozdzielenie na dwa jądra potomne. Nie formują się natomiast ani chromosomy, ani wrzeciona podziałowe.

Mejoza:

Dochodzi do niej w komórkach rozrodczych. W jej wyniku następuje redukcja materiału genetycznego o połowę.

W profazie I powstają homologiczne (odpowiadające sobie) chromosomy, które ustawione parami stają się biwalentami. Wszystkie chromosomy ulegają podziałowi podłużnemu na chromatydy (po cztery, więc tworzą się tetrady). Dochodzi wtedy do wymiany części chromatyd oraz redukcji błon jądrowych i jąderek.

W metafazie I tetrady rozmieszczają się na równiku.

W anafazie I chromosomy zbudowane z dwóch chromatyd, przyciągane są do biegunów, a tam chromosomy są redukowane.

W telofazie I wokół biegunów tworzy się błony jądrowe. W ten sposób tworzą się dwie nowe komórki o zmniejszonej liczbie chromosomów.

Drugi etap mejozy przebiega identycznie jak w mitozie i składa się z tych samych części (profazy II, metafazy II, anafazy II i telofazy II).