Komórka jest podstawową jednostką budulcową organizmu. Pełni ona samodzielnie wszystkie funkcje potrzebne, do sklasyfikowania jej jako organizmu żywego. Może być zarówno samodzielnym organizmem, tworzyć zgrupowania w postaci kolonii, jak i budować większe zespoły w postaci tkanek, narządów, złożonych organizmów.

Komórka jest organizmem żywym, a więc odżywia się, rośnie, rozmnaża, oddziałuje na bodźce ze środowiska, czasami może się poruszać.

Komórki zasadniczo dzielimy na prokarioty i eukarioty. Różnią się one budową wewnętrzną, w szczególności umiejscowieniem materiału genetycznego. U prokariotów materiał genetyczny jest po prostu zawieszony w cytoplazmie, natomiast u eukariotów znajduje się w jądrze komórkowym, otoczonym dodatkową błoną.

Organizmy dzielimy na jednokomórkowe i wielokomórkowe. Te pierwsze to komórki, które żyją samodzielnie, np. pantofelek czy ameba. Organizmy wielokomórkowe są agregatami ściśle współpracujących ze sobą zespołów komórkowych. Przyjmują one postać tkanek i narządów. Następuje specjalizacja pomiędzy komórkami odnośnie pełnionych funkcji w organizmie.

Pantofelek (Paramecium) - jest jednokomórkowym eukariotem o niewielkich wymiarach (około 0,2 mm). Należy do grupy orzęsków.

Komórka pantofelka otoczona jest błoną komórkową, która odgranicza komórkę od środowiska, pełni funkcje ochronne, transportowe i stabilizujące komórkę.

Aparatem ruchu są rzęski, które rytmicznie pracują. Na 1 komórce pantofelka jest ich około 2 - 3 tysiące.

Materiał genetyczny jest szczególnie rozłożony. Wyróżnia się bowiem mikrojądro (mikronukleus) i makrojądro (makronukleus).

Inne organelle w komórce pantofelka to wodniczka pokarmowa (odpowiadająca za trawienie pokarmu), wodniczka tętniąca (utrzymująca równowagę osmotyczną komórki), mitochondrium (służące jako aparat do oddychania). Dodatkowo w budowie wyróżnia się cytostom (analog otworu gębowego) i cytopyge (analog odbytu, służący do usuwania szkodliwych substancji i niestrawionych resztek pokarmowych).

Pantofelek dzieli się najczęściej poprzez poprzeczny podział komórki.

Zamieszkuje on wody słodkie, stojące i płynące, które są bogate w substancje odżywcze. Odżywia się bakteriami i drobnymi eukariotami, takimi jak okrzemki.