Stosunek rodziców do roli rodzicielskiej :- ważny jest sposób postrzegania roli macierzyńskiej lub ojcowskiej (nie stawianie innych ról społecznych przed rolą rodzica, ocena wagi wykonywanej roli)- stopień identyfikacji z rolą – poczucie bycia niezastąpionym w roli rodzica- realizacja celów rodziny jako swoje osobiste aspiracje lub rodziny jako całości.Wszystko to wpływa na jakość pełnienia roli rodzicielskiej przez rodzica.

Dobrze pełnione role męża, żony czy rodzicielskie przyczyniają się do dobrego klimatu w rodzinie.Zintegrowana rodzina spełnia funkcję afiliacji – pragnienia posiadania osób bliskich, życzliwości, przynależności uczuciowej.