WSPÓŁCZESNE POGLĄDY NA ZNACZENIE ŚRODOWISKA RODZINNEGO :1. PESYMISTYCZNE- same czynniki destrukcyjne, zaburzające rozwój- dezintegracja rodziny (np. alkoholizm)- rodzina to zespół ludzi, którzy się nienawidzą, ale muszą ze sobą żyć”-jedynym ratunkiem, jest izolacja od patologicznego wpływu rodziny2. POZYTYWNE- życie rodzinne to czynnik oddziałujący konstruktywnie nażycie jednostki- silne antidotum na ogólnie pojęte zaburzenia psychiczne