WIN + CTRL strzałka w lewo/prawo - zmiana pupitu

WIN + CTRL + D - dodanie pupitu

WIN + CTRL + F4 - zamknięcie aktualnego pulpitu

WIN + TAB - lista pulpitów

 

WIN - klawisz start