Polityczne warunki bezpieczeństwa państwa:

ochrona środowiska naturalego

poprawa pozycji międzynarodowej

promocja polskiej gospodarki

realizacja zobowiązań sojuszniczych.