Postawa rodzicielska występująca u Arapeszów :-Wychowani dzieci to główny cel życia- wszyscy dorośli kochają wszystkie dzieci i zaspokajają ich życzenia- Związek dzieci z rodzicami jest silniejszy niż z resztą dorosłych - Rodzice traktują dzieci z miłością i pobłażaniem- Dzieci nie podlegają dyscyplinie i ograniczeniom, nie należy ich pośpieszać w obowiązkach dorosłych- Dzieciom należy stwarzać możliwie jak najlepsze warunki rozwojowe- świat jest z natury dobry a ludzie kierują się miłością