Postawy rodzicielskie i instytucja rodziny1. Wyrodni rodzice / małpia miłośćPostawa rodzicielska może właściwa, zdrowa „tj. stwarzająca odpowiednie warunki prawidłowego rozwoju dziecka „Może być też niewłaściwa, chora, „chorobotwórcza” tj. „ wpływająca ujemnie na kształtowanie się osobowości dziecka”Postawy rodzica wywołują określone formy jego zachowania i prowadzą do ukształtowania takich a nie innych cech osobowości wychowanka, rzutujących na jego osobowość w życiu dorosłym.