Polityczne warunki bezpieczeństwa państwa:

-ochrona środowiska naturalego

-poprawa pozycji międzynarodowej

-promocja polskiej gospodarki

-realizacja zobowiązań sojuszniczych.

Zagrożenia militarne              użycie środków przemocy zbrojnej

dywersje militarne                 konflikt między państwami

blokady militarne                   konflikt lokalny

prowokacje militarne             konflikt militarny w strefie przygranicznej

szantaż militarny                  napaść zbrojna grup nieformalnych

incydenty militarne

 

stany nadzwyczajne - wojenny, wyjątkowy, klęski żywiołowej.