ROLA RODZICÓW W ZASPOKAJANIU PSYCHICZNYCH POTRZEB DZIECKA- świadomość rodziców o znaczeniu ich obecności w życiu dziecka 1. Potrzeba doznawania wymiany uczuć2. Potrzeba przynależności i kontaktu z rodzicami3. Potrzeba samo urzeczywistnienia (aprobata, niehamowanie inicjatywy)4. Potrzeba poszanowania praw osobistych5. Potrzeba życzliwości, ciepła i miłości (zaspokojenie tej potrzeby stymuluje osiągnięcia rozwojowe)6. Potrzeba kontaktu z rodzicami, ich czujności i współdziałania (od niemowlęctwa poprzez płacz i pojękiwanie dziecka, po uśmiechy)7. Szacunku dla rozwijającej się jednostki, jej wysiłków i osiągnięć (liczenie się z indywidualnymi uzdolnieniami i możliwościami dziecka) = skutkuje to wiarą w siebie i pewnością, że jest się potrzebnym w świecie8. Potrzeba wzoru (utożsamianie się i odróżnianie)„Zaspokajanie potrzeb zależy od uczuciowego ustosunkowania się rodziców do dziecka, czyli od podstaw rodzicielskich.”„Pewne typy podstaw sprzyjają zaspokajaniu potrzeb psychicznych dziecka, inne utrudniają to zaspokajanie, jak i nie zaspokajanie potrzeb wpływa na sposób zachowania dziecka i kształtowanie jego osobowości.”