1. Budowa opowiadaniaa) wstępb) rozwinięciec) zakończenie2. Zasadya) Narracja w tym samym czasie w całym opowiadaniub) Wzbogacenie o inne formy wypowiedzi, elementy opisu, charakterystykic) Występowanie dialogów3. Zwrotya) wstęp:- pewnego dnia...- zaczęło się to tak...- tego zdarzenia nigdy nie zapomnę...b) rozwinięcie:- na początku- potem- następniec) zakończenie:- wszystko skończyło się szczęśliwie- tego zdarzenia nigdy nie zapomnę