-zakaz używania Jęz. polskiego na terenie szkoły i poza nią

-nieobowiązkowe lekcje Jęz. polskiego

-zakaz posiadania literatury w jęz. polskim i czytania polskiech książek

-faworyzowanie uczniów poddających się rusyfikacji

-rewizje i przesłuchiwania na stancjach

-szpiegowanie

-wypaczanie i ośmieszanie historii polskiej

-prowadzenie lekcji w Jęz. rosyjskim

-ośmieszanie oraz chwalenie uczniów przed dużym gronem ludzi

-stosowanie kar cielesnych

-większe zarobki dla nauczycieli szerzących kulturę rosyjską

-zapraszanie uczniów do teatrów, w których spektakle wystawiane były w Jęz. rosyjskim

-przekupywanie dzieci po przez rozdawanie słodyczy