Charakterystyka StanisławaTarkowskiegoStaś Tarkowski to bohaterpowieści Henryka Sienkiewiczapt. "W pustyni i puszczy".Był synem inżynieraTarkowskiego, a matka jego byłaFrancuzką, lecz zmarła przyporodzie. Wychowaniem Stasiazajmował się ojciec i opiekunki.Urodził się i wychował w PortSaidzie do czternastego rokużycia.W wieku 14 lat był wysokim,silnym i wysportowanymchłopcem.Jako uczeń był bardzo pilny,pracowity i ambitny. Staś bieglewładał kilkoma językami m.in.Francuski, Arabski, Polskii Angielski. Interesowałago historia i geografia. Doskonalestrzelał, pływał łódką i jeździłkonno.Był kochającym ojca synem, któryszanował jego pracę i wiedzę.Staś zawsze chciał dokonaćczegoś wielkiego. Jego marzeniespełniło się, gdy wraz z Nelznaleźli się w trudnej sytuacji.Podczas wędrówki przez pustynięi puszczę był skazany tylkona własne siły i pomysłowość.Nie poddawał się w trudnychsytuacjach, podejmował mądrei dojrzałe decyzje, choć sam byłdzieckiem. Chłopiec bardzotroszczył się o Nel, był dla niejbardzo szlachetny i ofiarny.Wielokrotnie odmawiał sobie napićsię wody, aby ostatnie kropleoddać dziewczynce.Był wytrzymały i odporny - głodował, byle Nel miała co jeść.Był opiekuńczy i bardzoprzywiązany do swojejprzyjaciółki. Niemal cudem zdobyłdla niej chininę, która uratowałajej życie, gdy ta była chorana febrę. Staś był gotów poświęcićdla niej życie. Podczastej wędrówki Staś wykazałsię pomysłowością. Uwolnił słoniaKinga ratując go przed śmierciągłodową. Innym razem wpadłna pomysł zrobienia latawców,którymi przesłał wiadomość.To uratowało im życie.Chłopca cechowała odwaga.Świadczy o tym zabicie przezniego groźnego lwa i porywaczy.Staś był wierny swoimprzekonaniom. Dowiódł tegopodczas spotkania z Mahdim.Mądrze i zdecydowanie odmówiłprzyjęcia obcej wiary, choćwiedział, że może przez to zginąć.Pamiętał, że jest Polakiemi chrześcijaninem. Po zabiciuBeduinów miał ogromne wyrzutysumienia. Był wielkim patriotą,dowiódł tego znacząc drogępolskimi napisami. Na kamieniuwyrył słowa : "Jeszcze Polska...",a kryjówkę w baobabie nazwał"Kraków".Staś był chłopcem towarzyskim.Potrafił nawiązywać kontaktyz ludźmi bez względu na rasęi pochodzenie. Przyjaźnił się zArabami, a w czasie wędrówkiopiekował się Kalim i Meą.Uważam, że Staś przedporwaniem był trochę zarozumiałyi lubił się przechwalać.Po porwaniu stał się dojrzałyi skromny. Myślę, że ze Stasiamogłoby brać przykład wieluchłopców. Chciał bym miećtakiego przyjaciela jak StaśTarkowski.