Notatka do zeszytu   

Czas i miejsce akcji – średniowiecze, Mirmiłowo. 

       Bohaterowie:  

 1. główni  - Kajko, Kokosz, Mirmił, Lubawa; 
 2. drugoplanowi – Łamignat, Jaga, kowal, Hegemon, zbójcerze. 

 

Plan wydarzeń: 

 1. Wręczenie Łamignatowi fujarki dodającej siły i wiary w siebie. 
 2. Napad Łamignata na Mirmiła. 
 3. Zgubienie fujarki w trakcie napadu zbójcerzy. 
 4. Rozkaz Mirmiła o otwarciu bram. 
 5.  Użycie podstępu do zdobycia grodu. 
 6. Pokonanie zbójcerzy przez głodnego Kokosza. 
 7. Podstęp Hegemona i opowieść o lataniu. 
 8. Podjęcie przez Mirmiła decyzji o nauce latania. 
 9. Nieudana nauka u Jagi. 
 10.  Nieporozumienie u dentysty. 
 11.  Dotarcie Mirmiła, Kajka i Kokosza do Szkoły Latania. 
 12.  Przypadkowe zniszczenie dachu przez Kajka i Kokosza. 
 13.  Wyrzucenie Kajka i Kokosza ze Szkoły Latania. 
 14. Zdanie egzaminu przez Mirmiła. 
 15.  Zniszczenie latającego kufra. 
 16.  Zabranie fujarki Łamignatowi przez Hegemona. 
 17.  Odkrycie prawdy o fujarce. 
 18.  Przygoda u karczmarza. 
 19.  Druga próba napadu na Mirmiłowo przez zbójcerzy. 
 20.  Odparcie ataku za pomocą latającego tarana.