Był ciepły wiosenny dzień gdy chłopcy z Placu Broni wbili w ziemię włócznie ze srebrnymi grotami,  a na szczycie swej twierdzy wywiesili czerwono-zieloną chorągiewkę. Wiedzieli, żę walczyć i zwyciężać można tylko wtedy, gdy panuje zgoda.    Czy pokonali Czerwone Koszule? Czy ogród znów stał się dla nich spokojnym miejscem zabw?