1. Tłuczenie szyb fotografom (Alek)2. Akcja w kinach - slogany, ulotki dla młodzieży (Rudy)

3. Akcja przeciw Paprockiemu - czytelnikowi gazet niemieckich -> wysyłanie listów, tłuczenie szyb, ogłoszenia o rzekomej sprzedaży słoniny i węgla, nękania, dręczenia telefoniczne, obraźliwe hasła na murach, wywieszenie klepsydry o rzekomej śmierci jego żony

4. Rysowanie żółwi (powolna robota w zakładach okupanckich)5. Oddziaływanie na społeczeństwo, "uczenie ludzi rozumu", upowszechnianie walki cywilnej

6. "Wojna z Goebbelsem" - wypisywanie litery V (od "Victory") - zwycięstwo), a potem dopisywanie "Deutschland verloren" - Niemcy zgubione)

7. Akcja przeciw sklepom8. Zrywanie flag hitlerowskich9. Zdjęcie niemieckiej płyty z pomnika Kopernika

10. Rysowanie <Polska Walcząca>, stemplowanie i sprzedawanie gazet niemieckich11. Zorganizowanie przez Zośkę szkolenia żołnierskiego dla całego Hufca SzSz (okopy, rzeki, plany)