BCh – Bataliony Chłopskie, ZWZ – Związek Walki Zbrojnej, SZP – Służba Zwycięstwu Polski, AK – Armia Krajowa, Kedyw – Kierownictwo Dywersj, GL – Gwardia Ludowa, PKP – Polski Komitet Porozumiewawczy,  NKWD – Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych, PPS-WRN – Polska Partia Socjalistyczna – Wolność, Równość, Niepodległość, Listopad 1939 r.- Powstanie ZWZ., 27.09.1939 r. Powstanie Służby Zwycięstwa Polski,

14.02.1942 r. Przekształcenie ZWZ w AK., Stefan Rowecki- Generał, pseudonim „Grot”. Pierwszy komendant główny ZWZ – AK 1940 –1943 r., Tadeusz Komorowski- Generał, pseudonim „Bór”. Drugi komendant główny AK. Dowodził AK podczas powstania warszawskiego, po którym został uwięziony.,  Jan Karski I Jan Nowak -Jeziorański -Kurier PPP, który powiadomił władze polskie w Wielkiej Brytanii o sytuacji polskich Żydów.,  Władysław Sikorski Generał, premier polskiego rządu na uchodźctwie, Naczelny Wódz PSZ.