Jan Gutenberg w 1450 r. wynalazł druk

Renesans (odrodzenie)- prąd w kulturze, który narodził się we Włoszech w XV w.

Humanista- człowiek wszechstronnie wykształcony

Humanizm- prąd w kulturze stawiający  w centrum zainteresowania człowieka

Leonardo da Vinci- malarz, rzeźbiaż ( Francja)

Michał Anioł-malarz, rzeźbiaż ( Włochy)

Mikołaj Kopernik- filozof, wynalazca, matematyk ( Polska)

Fresk- obraz rzeźbiony na  tynku

Mecenat opieka nad artystami