Podr ,,Bliżej Geografii'' str. 22 - 26

Rywalizacja znana nam jest od początku cywilizacji po dziś dzień. Jednym z rodzajów sporów są konflikty w państwach lub między nimi.

Wojna - jest to wystąpienie przeciw sobie państw lub innych społeczności mające charakter polityczny oraz gdy w grę wchodzi wykorzystanie całej siły militarnej obydwóch stron.

Konflikt zbrojny - jest to spór, w którym również użyta zostaje siła zbrojna, lecz na mniejszą skalę. Biorą w nim udział między innymi oddziały partyzanckie, grupy terrorystyczne bądź militarne. 

Wojna domowa - konflikt, do którego doszło wewnątrz określonego państwa

Terroryzm - stosowanie przemocy wobec przedstwicieli władzy bądź przypadkowych ludzi

Przyczynami sporów mogą być różnice etniczne, ekonomiczne, polityczne lub religijne. Przykładem państwa, w któym znajdowały się różne narody jest Jugosławia powstała w 1918 roku. Mieszkali tam zarówno katolicy, muzułmanie jak i prawosławni. Poźniej jednak republiki związkowe tworzące Jugosławię zaczęły ogłaszać swoją niepodległość i stały się odrębnymi państwami. Były to ( kolejno ) : Słowenia, Chorwacja, Macedonia, Bośnia i Hercegowina. Jednak po czasie powstała Nowa Jugosławia obejmująca Serbię i Czarnogórę. Obecnie na terenach dawnej Jugosławii istnieje  suwerennych państw: Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra i Macedonia. 

Państwa należące do UE:

 • -Austria
 • -Belgia
 • -Bułgaria
 • -Chorwacja
 • -Cypr
 • -Czechy
 • -Dania
 • -Estonia
 • -Finlandia
 • -Francja
 • -Grecja
 • -Hiszpania
 • -Holandia
 • -Irlandia
 • -Litwa
 • -Łotwa
 • -Luksemburg
 • -Malta
 • -Niemcy
 • -Polska
 • -Portugalia
 • -Rumunia
 • -Słowacja
 • -Słowenia
 • -Szwecja
 • -Węgry
 • -Włochy
 • Zjednoczone Królestwo

Państwa nienależące do UE to m.inSzwajcaria, Rosja, Ukraina, Białoruś, Norwegia, Tunezja, Serbia

Państwa należące do NATO

Wszystkie państwa należące do UE, z wyjątkiem Kanady, Islandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Turcji, Albanii. 

Państwa należące do ONZ:

Wszystkie państwa poza: Republiką Chińską, Chechosłowacją, Jemenem Południowym, Niemiecką RD, Zanzibarem, Indonezją, Federalną Republiką Jugosławii

Państwa należące do EFTA: 

 1. -Islandia
 2. -Liechtenstein
 3. -Norwegia
 4. -Szwajcaria

Do WNP: 

 1. -Armenia
 2. -Azerbejdżan
 3. -Białoruś

-Kazachstan

 1. -Kirgistan
 2. -Mołdawia
 3. -Rosja
 4. -Tadżykistan
 5. -Turkmenistan
 6. -Ukraina
 7. -Uzbekistan

(Podkreśliłam tutaj te łatwiejsze do zapamiętania)

Do CEFTA:

 1. -Macedonia
 2. -Albania
 3. -Bośnia i Hercegowina
 4. -Mołdawia
 5. -Czarnogóra
 6. -Serbia
 7. -Kosowo