EWG (Europejska Wspólnota Gospodarcza) – założona w 1957 przez Francję, Niemcy, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg. Później do państw założycielskich dołączyły inne. Wspólnota przestała istnieć w 2009 roku. Jej celem była współpraca krajów członkowskich zapewniająca rozwój gospodarczy i społeczny.

WTO (World Trade Organization, Światowa Organizacja Handlu) – powstała w 1995 roku, a jej siedzibą jest Genewa. Wśród państw założycielskich była Polska. Jej celem jest liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami, prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel, czy rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej.

 

OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) –powstała w 1960 r. w Bagdadzie z inicjatywy Wenezueli. Zrzesza eksporterów ropy naftowej, ustala limity wydobycia dla poszczególnych krajów, a więc dyktuje ceny surowca na rynku. Do OPEC należą: Arabia Saudyjska, Algieria, Irak, Kuwejt, Katar, Libia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja, Nigeria, Iran, Gabon i Wenezuela.

 

OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) – należą do niej kraje Europy Zachodniej, Ameryki Północnej, a także m.in. Japonia, Korea Południowa, Turcja, Czechy i Polska. Organizacja uzgadnia politykę gospodarczą, działa na rzecz ograniczania bezrobocia i wzrostu stopy życiowej społeczeństw. 

 

WNP (Wspólnota Niepodległych Państw) - powstała 21 grudnia 1991 roku i zrzesza niektóre państwa dawnego Związku Radzieckiego. Prowadzi wspólną politykę zagraniczną państw, tworzy wspólną przestrzeń gospodarczą i system komunikacyjny, a także wspólną politykę ochrony środowiska.

 

MFW (Międzynarodowy Fundusz Walutowy) – największa instytucja finansowa świata. Należy do niej 178 państw. Celem jest koordynacja międzynarodowej współpracy walutowej i gospodarczej oraz pomoc krajom członkowskim w utrzymaniu równowagi ekonomicznej.

 

Bank Światowy – powstał na mocy ustaleń z 1944 roku, jako instytucja mająca odbudować zniszczoną po II wojnie światowej Europę. Podstawą jego działalności jest udzielanie państwom członkowskim pożyczek długoterminowych na cele inwestycyjne. Jego siedzibą jest Waszyngton.