Kwasy dzielimy na słabe i trwałe. Kwasy słabe można otrzymać w wyniku reakcji i nie ma możliwosci ich przechowywania. Do kwasów słabych należą: kwas siarkowodorowy, kwas węglowy, kwas siarkowy (IV), kwas fosforowy (V). Do kwasów trwałych należą: kwas chlorowodorowy, kwas siarkowy (VI), kwas azotowy (V),