Ile soli trzeba wsypac do 24 kg wody, aby otrzymac roztwór 4%​?

 

24- masa wody

X- masa soli którą należy dospać

x-24 - masa roztworu

4%- Stężenie

 

x/(x+24)=4

x/(x+24)=0,04

x=0,04(x+24)

x=0,04x+0,96

x-0,04x=0,96

0,96x=0,96

x=1

 

Należy dospać 1kg soli

 

Pozdrowionka!