Właściwości wody:

chemiczne: bezwonna, bezsmakowa, reaguje z metalami, nie pali się, nie podtrzymuje paleniafizyczne: bezbarwna, ciecz, występuje w trzech stanach skupienia