Kompostowanie - polega na rozkładaniu resztek roślinnych, ułożonych w stos lub umieszczonych w specjalnym pojemniku (kompostowniku), przez bakterie oraz grzyby oddychające tlenowo. Inne, trudniej rozkładalne szczątki roślin, są przekształcane w substancje wielkocząsteczkowe zwane kompostem, który jest stosowany jako nawóz.

Fermentacja metanowa - jest to proces rozkładu związków organicznych przez mikroorganizmy oddychające beztlenowo. W jej wyniku powstaje mieszanina gazów, głównie metanu i tlenku węgla (IV), zwana biogazem.