ESTRY-Związki organiczne powstające w wyniku estryfikacji, czyli bezpośredniej alkoholu z kwasem karboksylowym.

np. HCOOH + CH3OH→HCOOCH3 + H2O

Zapis ogólny: kwas + alkohol→ester + woda

Hydroliza estrów-Rozkład estrów pod wpływem wody na kwas i alkochol

np. CH3CH2COOCH2CH3 + H2O→CH3CH2COOH + CH3CH2OH

zapis ogólny: ester + woda→kwas + alkohol