Zastosowanie:

Eten:

 produkcja tworzyw sztucznych; polietylen, styropian,

środki zwiększające wydajność plonów

substrat do wytwarzania np. kwasu octowego, alkoholu etylowego

Etyn:

palniki do spawania

w lampach

produkcja tworzyw sztucznych

stosowany do narkozy

Właściwości:

ETEN - C2H4fizyczne: gaz bezbarwny ma gęstość mniejszą od powietrzanierozpuszczalny w wodzie

chemiczne:alken ma charakterystyczny zapachreaktywny chemiczne ulega reakcjom: - spalania całkowitego i niecałkowitego - przyłączania, np.: bromu, chloru, wodoru, chlorowodoru- polimeryzacji 

ETYN : C2H2

fizyczne: gaz bezbarwnyma gęstość mniejszą od gęstośći powietrza nierozpuszczalny w wodzie 

chemiczne: alkin bezwonnybardzo reaktywny chemicznieulega reakcjom: - spalania całkowitego i niecałkowitego - przyłączania, np.: bromu, chloru, wodoru, chlorowodoru- polimeryzacji