Listy starego diabła do młodego

Clive Staples Lewis

Charakterystyka bohaterów

Krętacz - podsekretarz departamentu w piekle, stryj Piołuna, radzi mu, jak najskuteczniej kusić ludzi, by doprowadzić ich do piekła. Jest autorem 31 listów do młodego diabła, w którym udziela mu licznych wskazówek, opisuje naturę człowieka, świata i Boga, którego nazywa Nieprzyjacielem (oczywiście z punktu widzenia diabła), dzieli się spostrzeżeniami na temat kultury, religii, nauki, filozofii, ludzkiej osobowości, skłonności i przyzwyczajeń.

Piołun - młody kusiciel, który słuchając rad swego stryja ponosi klęskę - człowiek, którego miał przyprowadzić do piekła, idzie wprost do nieba.

Ludzie - z punktu widzenia diabła są „bydłem” mającym służyć za strawę szatanom, którzy pragną wchłonąć ich osobowość, by powiększyć własną. Jednak nawet Krętacz musi przyznać, że jako istoty kochane przez Boga, który pragnie ich dobra i szczęścia, są wyjątkowi. Diabeł podkreśla dwoistość ludzkiej natury, która składa się z duszy i materii - ciała. Stąd płynność naszej natury, jej falowanie - skłanianie się raz ku duchowości, raz ku cielesności, co znacznie utrudnia kusicielom ich pracę. Wylicza ludzkie wady: próżność, egoizm, pragnienie dóbr doczesnych, chorobliwa ambicja. Jednak mimo tych wad ludzi stać na wielkie czyny, poświęcenie. „Pacjent” kuszony przez Piołuna ostatecznie ginie śmiercią bohatera, opłakują go kochająca narzeczona i matka, idzie wprost do nieba.

Potrzebujesz pomocy?

Współczesność (Język polski)

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.