Relacja

Relacja — definicja

Relacja jest sprawozdaniem z jakiegoś wydarzenia, którego jest się świadkiem. Nie bez powodu używamy sformułowania „zdać z czegoś relację”. To opis zdarzenia, takiego jak konferencja, akademia, koncert, premiera, wizyta w ciekawym miejscu, spotkanie z interesującą osobą, mecz piłkarski czy spektakl w teatrze. W życiu codziennym często spotykamy się z relacją z konferencji prasowej, wydarzenia sportowego, obrad sejmu czy wreszcie z relacją z najważniejszych wydarzeń dnia w formie dzienników.  

Relacja na piśmie posiada porządek chronologiczny i być zapisem najważniejszych faktów z danego wydarzenia. Osoba relacjonująca musi być świadkiem opisywanego zdarzenia. Relacja nie powinna być bardzo szczegółowa, aby nie znudzić czytelnika. Ważne, aby opisane zostały najważniejsze wątki. 

Relacja pisemna składa się zazwyczaj z tytułu, wstępu, chronologicznego opisu zdarzeń oraz zakończenia, w którym warto także opisać tło wydarzenia. Tytuł powinien informować, czego dotyczy relacja, ale jednocześnie intrygować, aby zachęcić odbiorców do dalszej lektury. We wstępie należy wskazać, o jakim wydarzeniu jest mowa, gdzie się ono odbyło, w jakiej sprawie i kto brał w niej udział. Następnie należy pokrótce opisać przebieg wydarzenia, dbając o to, by znalazły się tu istotne fakty. Zakończenie może mieć charakter krótkiego podsumowania, ale można tu także napisać kilka zdań, oceniających wydarzenie.  

Relacja może mieć charakter pisemny lub ustny, ale często spotkamy także fotorelację i wideorelację. Nowe media przyczyniły się także do powstania całkiem nowego typu relacji, występujących w social mediach takich jak Facebook czy Instagram. Tu w charakterze relacji użytkownicy publikują zdjęcia z krótkim opisem, ale także nagrania wideo, będące krótszymi lub dłuższymi wypowiedziami, niekiedy występując w formie cyklu. W tym przypadku mamy do czynienia z przenikaniem gatunków, ponieważ tego typu relacja w mediach społecznościowych nie posiada ścisłej struktury i często bliska jest takim formom jak wideoblog czy swego rodzaju pamiętnik. 

Jak napisać relację?

 • jeśli masz napisać relację z wydarzenia, musisz osobiście w nim uczestniczyć (lub oglądać jego przebieg); 
 • pisząc relację, nadaj jej zrozumiały, ale też intrygujący tytuł. To on, wraz ze wstępem, zadecyduje o tym, ile osób będzie chciało przeczytać twój tekst; 
 • pamiętaj, że relacja powinna zawierać tylko kluczowe fakty. Nie wymieniaj wszystkich drobiazgowych informacji; 
 • w trakcie relacji notuj i w miarę możliwości postaraj się nagrać wydarzenie, aby później móc wrócić do dowolnego fragmentu; 
 • zwróć uwagę na poprawność nazw własnych, występujących w czasie wydarzenia. Nagranie pomoże ci zamieścić w relacji prawidłowe imiona i nazwiska, nazwy, pojęcia czy miasta, jeśli nie uda Ci się ich zanotować w trakcie imprezy; 
 • twoja relacja musi być napisana w sposób logiczny. Pamiętaj, że czytać ją będą przede wszystkim osoby, których nie było z tobą w danym miejscu, dlatego musisz całość tak opisać, aby była zrozumiała; 
 • pisząc relację, rozpocznij od ciekawego tytułu, który będzie także informacją, czego dotyczy twój tekst; 
 • pierwszy akapit relacji powinien być jednocześnie wstępem i wyjaśnić jakiego wydarzenia dotyczy twój tekst. Napisz tam, gdzie byłeś, z jakiego powodu wydarzenie było organizowane i przez kogo. Może tu także wspomnieć o ogólnych wrażeniach, jakie z tego miejsca udało ci się wynieść; 
 • właściwa treść relacji powinna być uporządkowana chronologicznie, zatem relacjonuj po kolei wszystko tak, jak miało miejsce. Nie skupiaj się na informacjach o małym znaczeniu; 
 • w treści relacji może pojawić się także wypowiedź osoby związanej z wydarzeniem; 
 • w relacji może znaleźć się twoja ocena całości wydarzenia, ale staraj się zachować obiektywizm;

Relacja — przykłady

Relacja z pasowania uczniów klas pierwszych 

Pierwszaki oficjalnie dołączyły do społeczności szkolnej 

10 września odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 567 w Krakowie. Nie zabrakło wzruszających występów i drobnych upominków dla pierwszaków. Grono naszej szkoły powiększyło się o kolejnych 75 uczniów. 

Pasowanie na ucznia to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia. Wejście w progi szkoły to zupełnie nowy, nieodgadniony etap w życiu każdego małego człowieka. Nic zatem dziwnego, że uczniowie klas pierwszych weszli na salę gimnastyczną, na której odbywał się to wydarzenie, zupełnie przerażeni.  

Wszystkich przybyłych na wstępie powitała pani dyrektor Irena Nowak. Przytoczyła przy tym liczbę nowych uczniów i powiedziała kilka słów na temat misji szkoły. Następnie oddała głos wychowawczyni klasy I a Marioli Kowalskiej. Na umówiony sygnał cała klasa odśpiewała piosenkę „Pierwszaczek”. W tym momencie można było zauważyć już delikatne rozluźnienie wśród uczniów.  

Kolejny punktem programu były wierszyki recytowane przez uczniów klasy I b. Dzieci po kolei wypowiadały swoje kwestie, dotyczące odkrywania szkolnych obowiązków i przywilejów. Nad całością czuwała także wychowawczyni klasy Dorota Nowakowska.  

Wreszcie przyszła kolej na występ klasy I c, która zaśpiewała „Piosenkę na dobry początek”. Wychowawca Marian Wiśniewski pomagał swoim uczniom w wykonaniu utworu, dzięki czemu całość wyszła naprawdę profesjonalnie.  

Wreszcie nadszedł czas pasowania, a więc najważniejszy moment dzisiejszej uroczystości. Pani Dyrektor wzięła to ręki gigantyczne pióro i symbolicznym dotknięciem ramienia każdego dziecka, wypowiadając dumnie brzmiące: „Pasuję Cię na ucznia”, wpuściła małych adeptów do grona wspólnoty szkolnej.  

Na zakończenie dzieci dostały od swoich wychowawców pamiątkowe dyplomy oraz legitymacje szkolne. Dodatkowym upominkiem były też kuferki matematyczne, które będą pomagać małym uczniom przez najbliższe trzy lata, zgłębiać tajemnice liczb.  

Pasowanie na ucznia to coroczna uroczystość szkolna, która jest szczególnych powitaniem uczniów klas pierwszych w szkole. W czasie pandemii, wydarzenie przestało mieć charakter ogólnoszkolny i zorganizowane zostało w rygorze sanitarnym. W spotkaniu uczestniczyli tylko rodzice pierwszaków. Uczniom starszych klas pozostaje jedynie relacja z wydarzenia. 

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.