Gratulacje

Gratulacje — definicja 

Gratulacje to szczególna forma życzeń, składanych z powodu ważnego i radosnego wydarzenia. Najczęściej gratulacje dotyczą takich okoliczności, które stanowią zamknięcie lub otwarcie pewnego etapu w życiu albo efektu pracy, np.: otrzymanie świadectwa z wyróżnieniem, zdanie egzaminu, dobra ocena ze sprawdzianu, ukończenie szkoły lub studiów, rozpoczęcie nowej pracy, zaręczyny, ślub, narodziny dziecka itd.  

Gratulacje mogą być składane w formie pisemnej oraz ustnie. W pierwszym przypadku mogą być wysłane w formie tradycyjnej – papierowej albo elektronicznie. Najczęściej wykorzystywane będą do tego celu okolicznościowe kartki pocztowe, których wzór należy dopasować stosownie do okazji. Gratulacje online będą z kolei wysyłane za pośrednictwem wiadomości SMS, MMS, e-mail lub przez komunikator internetowy. W internecie można znaleźć także elektroniczne kartki pocztowe na różne okazje i wykorzystać tę formę, jako wyjątkowy rodzaj gratulacji.  

Niekiedy gratulacje będą stanowiły fragment listu lub e-maila na inny temat i pojawiają się wówczas w jego treści niejako przy okazji. Mogą wystąpić tu jako rozbudowana, kilkuzdaniowa wypowiedź, ale zdarza się także, że przybierają formę zdawkowego „Gratulacje” lub „Gratuluję”, ze wskazaniem powodu. 

Gratulacje będą przybierały nieco inną formę w zależności od ich adresata i relacji, jakie powstają pomiędzy rozmówcami. Z tego względu możemy mówić o gratulacjach oficjalnych i tych o charakterze prywatnym.  

Gratulacje nie mają rozbudowanego schematu i w przypadku składania powinszowań znajomej osobie, nie trzeba sztywno trzymać się etykiety. Zawsze jednak pojawi się informacja, z jakiego powodu są składane i zazwyczaj dodane jest życzenie dalszego powodzenia w danej dziedzinie. W przypadku oficjalnych gratulacji warto zachować standardową zasadę: data, tytuł lub zwrot grzecznościowy, treść (gratulacje z powodu „x” i życzenia pomyślności), podpis.  

Najczęściej powinszowania wyrażane są osobiście lub indywidualnie, jednakże niekiedy mogą dotyczyć adresata zbiorowego. Taka forma adresowana jednocześnie do wielu odbiorców dotyczy najczęściej instytucji lub firm (marek). Przykładem będą gratulacje dyrektora szkoły kierowane do uczniów (np. „Gratulacje dla tegorocznych maturzystów” w trakcie szkolnej akademii) albo gratulacje składane klientom przez jakąś firmę (np. przez sieć sklepów: „Gratulujemy udanych zakupów”). 

Bez względu na formę i adresata, gratulacje zawsze powinny sprawić odbiorcy przyjemność i być wyrazem uznania dla niego. Nawet jeśli są tylko kurtuazyjnym przejawem grzeczności, zawsze jest miło je słyszeć. 

Jak napisać gratulacje?

  • gratulacje wynikają z zasad dobrego wychowania, dlatego zawsze muszą brzmieć życzliwie i sympatycznie; 
  • jeśli składasz gratulacje na piśmie, pamiętaj zawsze o tym, aby w nie pojawiły się w nich błędy stylistyczne, ortograficzne lub interpunkcyjne; 
  • pisząc gratulacje, musisz dostosować formę i język wypowiedzi do swojego odbiorcy oraz okoliczności; 
  • twoje powinszowania mogą mieć luźniejszą, a nawet żartobliwą formę, jeśli kierujesz je do bliskich osób. Możesz pokusić się o formę rymowaną, choć w przypadku gratulacji rzadko się spotyka wierszyki; 
  • gratulacje są zazwyczaj krótką formą. Wystarczy, że napiszesz, z jakiego powodu składasz gratulacje i w jednym zdaniu życzysz powodzenia w kolejnych etapach sprawy; 
  • jeśli składasz formalne gratulacje, wówczas zachowaj schemat:  

* miejscowość i data (lewy górny róg), 

* tytuł „gratulacje” lub zwrot grzecznościowy (np. Szanowna Pani, Szanowny Panie, Szanowni Państwo), 

* właściwa treść gratulacji, 

* podpis; 

- jeśli podpisujesz oficjalne gratulacje, używaj pełnego imienia i nazwiska, np. Katarzyna Nowak oraz unikaj wówczas zdrobnień, np. Kaśka; 

- podobnie jak w przypadku życzeń, również podczas pisania gratulacji, możesz wykorzystać ciekawy cytat lub sentencję, która pasuje do tematyki twojej wypowiedzi. Taki dodatek urozmaici przekaz; 

Gratulacje — przykład 

Gratulacje z okazji osiągnięcia pełnoletniości 

Bracie, przyjmij gratulacje z powodu osiągnięcia dojrzałości! Teraz pozostaje mi już tylko życzyć szybkiego usamodzielnienia i wyprowadzki na swoje – wówczas wreszcie będę mieć swój pokój. 

Z pozdrowieniami ukochany młodszy brat Franek 

Gratulacje z powodu otrzymania świadectwa z czerwonym paskiem 

Kraków, 20.06.2000 r. 

Serdeczne gratulacje z okazji ukończenia pierwszej klasy z wyróżnieniem. Życzymy Ci dalszych sukcesów w nauce, ciekawych zainteresowań i wspaniałych pasji. Zawsze możesz liczyć na nasze wsparcie. 

Babcia Halinka i Dziadek Czesław 

 

Gratulacje z powodu zdania egzaminu 

1. „Nauka to pokarm dla rozumu” 

Lew Tołstoj 

Najszczersze gratulacje oraz wyrazy uznania z powodu wzorowej obrony pracy licencjackiej i zdobycia tytułu naukowego. Mam nadzieję, że to zaledwie początek na drodze Pańskich sukcesów i przyczynek do satysfakcjonującego rozwoju zawodowego. Jako Pański przełożony, zapewniam swoje wsparcie dla kolejnych projektów i rozwoju umiejętności, które wzbogacają zasoby ludzkie naszej firmy. Jako pracownik naszego zespołu jest Pan istotnym ogniwem w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa, a Pańskie sukcesy i zdobywanie nowej wiedzy przekładają się na sukcesy nas wszystkich. Powodzenia i pomyślności w realizacji ambitnych planów zawodowych i prywatnych. 

 

Z wyrazami szacunku 

Marian Nowak 

Prezes  

 

2. 

Piotrze, przyjmij nasze gratulacje z powodu pomyślnie zdanego egzaminu na prawo jazdy. Serdecznie do nas zapraszamy, gdy tylko odbierzesz dokument w urzędzie! Szerokiej drogi i pamiętaj – noga z gazu! 

 

Z pozdrowieniami 

Ciocia Wanda z rodzinką 

 

Gratulacje z okazji zaręczyn 

Dopadły nas dobre nowiny,  

Że wkrótce u Ciebie zabawimy 

Na Twoim hucznym weselu  

I będzie nas tam z pewnością wielu. 

Dziś składamy gratulacje, 

Wnet usłyszysz też owacje. 

 

Gratulacje z okazji zaręczyn, przyjacielu!

Tomek i Krzysiek z Twojego biura

 

 

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.