Zgodnie z zasadami, maturzysta musi przystąpić obowiązkowo do trzech egzaminów: z języka polskiego, języka obcego oraz matematyki. Zdaje je na poziomie podstawowym. Dodatkowo uczniowie podejdą do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotów do wyboru.

Przedmioty, które uczniowie mogą wybrać to: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, język mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny. 

Oprócz tego maturzyści podchodzą do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka angielskiego.

Czas trwania egzaminów pisemnych zależy od przedmiotu i poziomu, który wybrał uczeń. Egzaminy pisemne rozpoczynają się o godzinie 9 i 14. 

Poniżej znajdziecie linki do arkuszy i odpowiedzi:

Matura 2018. Język polski - poziom podstawowy.

Matura 2018. Język polski - poziom rozszerzony

Matura 2018. Matematyka - poziom podstawowy

Matura 2018. Matematyka - poziom rozszerzony

Matura 2018. Język angielski - poziom podstawowy

Matura 2018. Język angielski - rozszerzony

Matura 2018. Biologia - poziom rozszerzony

Matura 2018. Historia sztuki - poziom rozszerzony

Matura 2018. WOS - poziom rozszerzony

Matura 2018. Fizyka - poziom rozszerzony

Matura 2018. Geografia - poziom rozszerzony

Matura 2018. Język niemiecki - poziom podstawowy

Matura 2018. Język niemiecki - poziom rozszerzony

Matura 2018. Chemia - poziom rozszerzony

Matura 2018. Historia - poziom rozszerzony